Tidslinje

Tidslinje

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2005

Katastrofehjælp efter jordskælv

Grundlæggelsen af Kashmir Fund DK skete kort efter Kashmirregionen blev ramt af et kraftigt jordskælv, vurderet som et af de mest ødelæggende nogensinde. Dødstallet begyndte hurtigt at stige, fra hundredvis af ofre til titusindvis indenfor få dage, med frygt for endnu kraftige stigninger, da den kolde vinter var på vej. Det endelige dødstal endte på over 80,000 personer.

Jordskælvet efterlod 4 millioner mennesker uden husly og mad i et område med begrænset infrastruktur og hvor der ofte falder store mængder sne om vinteren. Infrastrukturen blev udslettet i de ramte områder, hvilket gjorde det nærmest umuligt at få nødhjælp til ofrene inden vinterens ankomst.

Teltprojekt Bagh

Kashmir Fund DK’s medlemmer fik igangsat en indsamling på meget kort tid sammen med DM-Aid. Vi fik identificeret højkvalitets telte fra USA med plads til en familie på 6-8 personer, beregnet til bjergområder med sne og ekstremt vintervejr. Efter intense forhandlinger fik vi aftalt med producenten at teltene skulle leveres billigst muligt og hurtigt til Kashmir. Over 100 telte blev leveret I løbet af få uger til en isoleret landsby, Bani Minassa, 3 timers kørsel fra byen Bagh i Kashmir. Husene i landsbyen var komplet destrueret efter jordskælvet og da den første sne allerede var begyndt at falde. I alt 600-800 personer fik gavn af disse telte.

2006

Teltprojekt Muzaffarabad

Takket være vores medlemmers gavmildhed samt støtte fra J. Lauritzen fonden, havde vi midler til at støtte et større telteprojekt. Efter den indledende uddeling af telte fra NGO’er samt andre, hvoraf mange ikke var egnet til det kolde klima i bjergene, blev mange familier hårdt ramt af kulden.

Kashmir Fund DK fik kontaktet flere teltproducenter rundt omkring i verden, som var godkendte leverandører til de største nødhjælpsorganisationer. Vi fik kontakt til en producent, som hurtigst kunne levere 125 telte, 75 10-personers telte og 50 12-personerstelte, alle med indbygget ovn, som familierne kunne bruge til opvarmning, når der var frostgrader udenfor og til madlavning. Fokus var nu på telte som familierne kunne bruge i en længere periode, mens deres huse blev genopbygget.

Vores team af frivillige tog til Muzaffarabad i Kashmir, hvor mange NGO’er havde etableret teltlejre. Vi kontaktede disse organisationer med henblik på at identificere de familier som var hårdest ramt af katastrofen, og som disse NGO’er ikke havde kunne hjælpe. Det fik vores team hurtigt gjort, og vi donerede teltene direkte til familierne. De kunne efter vinteren, tage teltet med til deres landsby, når de om sommeren skulle i gang med at genopbygge deres hjem. I alt fik 800-1200 personer gavn af disse telte.

2007

Vand projekter i Bagh

I perioden efter jordskælvet var det meste af Kashmir stadig enormt påvirket af eftervirkningerne. Store dele af infrastrukturen var stadige ødelagte. Mediernes fokus var væk og det betød at nødhjælpen blev kraftigt reduceret. Kashmir Fund DK besluttet sig for at intensivere vores indsats med fokus på genopbygning.

Vores særlig fokus var på sundhed, og efter dialog med samarbejdspartnere, besluttet vi for at støtte vandprojekter i landsbyer i Bagh distriktet. Folk i disse landsbyer, særligt børn og kvinder, brugte flere timer om dagen på at hente rent drikkevand, ved at gå op og ned af farlige bjergstier. Tid som børnene kunne have brugt i skolen, på at lave lektier eller bare lege.

Kashmir Fund DK leveret økonomisk støtte til opbygning af vandforsyningsanlæg. Støtten var målrettet indkøb af materialer samt transport til landsbyerne. Arbejdskraften blev leveret af landsbyens beboer, som deres bidrag til projektet så de fik medejerskab. Et landsbyudvalg blev etableret, som fik overdraget ansvaret for at vedligeholde projektet og sikre at alle i landsbyen fik adgang til vandet. Disse projekter har i perioden fra 2007 – 2011 gavnet tusindvis af personer i Bagh distriktet.

2008

Vand projekter i Bagh

I 2008 fortsatte vi med at støtte vandprojekter i Bagh distriktet, hvor folk i landsbyerne, særligt børn

og kvinder, brugte flere timer om dagen på at hente rent drikkevand, ved at gå op og ned af farlige bjergstier. Vores projekter gavnet over 2400 personer i Union Council Bani Passari.

Kashmir Fund DK leveret økonomisk støtte til opbygning af vandforsyningsanlæg. Støtten var målrettet indkøb af materialer samt transport til landsbyerne. Arbejdskraften blev leveret af landsbyens beboer, som deres bidrag til projektet så de fik medejerskab. Et landsbyudvalg blev etableret, som fik overdraget ansvaret for at vedligeholde projektet og sikre at alle i landsbyen fik adgang til vandet. Disse projekter har i perioden fra 2007 – 2011 gavnet tusindvis af personer i Bagh distriktet.

2009

Vand projekter i Bagh

I 2009 fortsatte vi med at støtte vandprojekter i Bagh distriktet, hvor folk i landsbyerne, særligt børn

og kvinder, brugte flere timer om dagen på at hente rent drikkevand, ved at gå op og ned af farlige bjergstier. Vores projekter gavnet over 2500 personer i Union Councils Bani Passari og Makhdoom Kot.

Kashmir Fund DK leveret økonomisk støtte til opbygning af vandforsyningsanlæg. Støtten var målrettet indkøb af materialer samt transport til landsbyerne. Arbejdskraften blev leveret af landsbyens beboer, som deres bidrag til projektet så de fik medejerskab. Et landsbyudvalg blev etableret, som fik overdraget ansvaret for at vedligeholde projektet og sikre at alle i landsbyen fik adgang til vandet. Disse projekter har i perioden fra 2007 – 2011 gavnet tusindvis af personer i Bagh distriktet.

2010

Katastrofehjælp efter oversvømmelser

I 2010 blev Pakistan ramt af kraftige regnskyl, som lagde store dele af landet under vand og over 20 millioner mennesker blev ramt af oversvømmelserne. Kashmir Fund DK fik hurtigt etableret et katastrofehjælpsprojekt, hvor vi sammen med partnerorganisationer i Danmark og UK, fik identificeret de hårdest ramte områder og fik sendt økonomiske midler til køb af mad og rent drikkevand til tusindvis af familier.

I den efterfølgende periode, hvor mange familier var blevet gjort hjemløse af oversvømmelserne, fik Kashmir Fund DK etableret et genopbygningsprojekt. Vi samarbejdede med en partnerorganisation i UK, som havde et stort netværk i en af de mest isolerede områder, Jafarabad i den østlige del af Baluchistan provinsen. Dette område blev oversvømmet med 2 meter høje vandmasser, som blev stående i en periode på 2 måneder. I denne tid blev alle mudderhuse revet væk og 80% af cementhusene blev ødelagt. Beboerne mistede alle deres ejendele, hjem, erhverv. Alt infrastruktur i og omkring landsbyerne var væk. Kashmir Fund DK støttede 9 hårdt ramte familier, ved at hjælpe dem med at genopbygge en permanent bolig.

2011

Rent drikkevand til skolebørn

Fresh Rose School i Kharian underviser børn fra familier, som ellers ikke ville have haft mulighed for at gå i skole. Skolen blev etableret som en English Medium School af en lokal familie i 2009, og den fik hurtigt registreret 75 børn. Skolen består kun af 3 værelser og ofte foregik undervisning under åben himmel. Skolen bad i 2011 Kashmir Fund DK om økonomisk støtte til etablering af et drikkevands kølingsanlæg, så børnene kunne drikke rent vand mens de var i skole. Kashmir Fund DK hjalp skolen med at indkøbe et vandanlæg til børnene.

2012

1000 smil til Kashmir

Medfødte deformiteter eller forårsaget af kemikalie- og brandskader, frarøver børn og unge en normal tilværelse. De møder social udstødelse og bliver set som en økonomiske byrde.

Kashmir Fund DK samarbejdede med Kashmir International Relief Fund (KIRF) og Danish Muslim Aid (DM-Aid) i 2012-2015, for at bringe smilet tilbage på disse børn og unges ansigter. Den anerkendte plastikkirurg Dr. Charles Viva fra organisationen Interplast rejste 4 gange med et lægehold bestående af læger fra Storbritannien og Danmark for at behandle både børn og voksne i Kashmir uden omkostninger for de over 400 patienter, som blev opereret i perioden. Patienter som blev behandlet i de kirurgiske camps var i alle aldre og havde brandsår, syreskader, læbeganespalter eller andre medfødte/erhvervede malformationer/deformiteter.

Udover økonomisk støtte har Kashmir Fund DK bidraget med læger, sygeplejersker og frivillige fra Danmark, som også har bidraget for at hjælpe hundredvis af patienter som hvert år besøgte campen. Kashmir Fund DK har også støttet projektet med engangsudstyr og kirurgiske instrumenter.

2013

Lægecamp og vand til Syrien

Borgerkrigen i Syrien har stået siden 2011 og har indtil i dag ikke fundet en løsning. Den uholdbare situation har medført millioner af flygtninge, hvilket sætter et stort pres på det sårbare sundhedssystem og befolkningens adgang til rent vand. Kashmir Fund DK har i samarbejde med Danish Muslim Aid været med at sponsorere lægeklinikker og dække behovet for rent vand til de internt fordrevne flygtninge.

 

1000 smil til Kashmir

I år havde Kashmir Fund DK endnu engang succes med at bringe smilet tilbage på børn og unges ansigter og vække et håb i dem. Et internationalt anerkendt lægehold fra Storbritannien og Danmark rejste til Kashmir for at behandle både børn og voksne uden omkostninger patienterne.

Sammen med den økonomiske støtte har Kashmir Fund DK bidraget med i alt kirurger, sygeplejersker og andre frivillige fra Danmark, som har bidraget massivt med deres egenskaber for at hjælpe hundredvis af patienter som hvert år besøgte vores camp. Derudover har Kashmir Fund DK støttet projektet med udstyr fra danske hospitaler, særligt engangsudstyr og kirurgiske instrumenter, er blevet sendt til sygehuset i Jatlan.

De patienter, som blev behandlet under de kirurgiske camps på hospitalet i Jatlan var i alle aldre og havde brandsår, syreskader, læbeganespalter og andre medførte/erhvervede malformationer/deformiteter. Uden denne form for hjælp har patienterne ofte ringe udsigt til behandling, da en behandling kan være meget dyr, oftest væsentlig mere end den gennemsnitlige årsløn i regionen.

2014

Støttemiddag for Gaza

Gazastriben er et af verdens tættest befolkede områder, som blev udsat for en omfattende offensiv af Israel i 2014, der medførte et nær totalt kollaps af infrastruktur og tab af over 2000 liv, over 10000 kvæstede, overvejende civile. Af denne årsag blev der i sommeren 2014 afholdt en støttemiddag, hvor Kashmir Fund DK i samarbejde med flere danske NGO’er indsamlede over en halv million kroner til katastrofehjælp til ofrene.

De barske levevilkår og daglige usikkerhed kan ikke undgå at medføre ar på sjælen. I sommeren 2015 samarbejdede Kashmir Fund DK igen med holdet bag Støttemiddag 2015 til at indsamle over 700000 kr., som blev øremærket børn i Gaza og behandling af deres traumer

1000 smil til Kashmir

Kashmir Fund DK havde endnu engang succes med at bringe smilet tilbage på børn og unges ansigter og vække et håb i dem. Et internationalt anerkendt lægehold fra Storbritannien og Danmark blev sendt til Kashmir for at behandle både børn og voksne uden omkostninger patienterne.

Sammen med den økonomiske støtte har Kashmir Fund DK bidraget med kirurger, sygeplejersker og andre frivillige fra Danmark, som har bidraget massivt med deres egenskaber for at hjælpe hundredvis af patienter som hvert år besøgte vores camp. Derudover har Kashmir Fund DK støttet projektet med udstyr fra danske hospitaler, særligt engangsudstyr og kirurgiske instrumenter, er blevet sendt til sygehuset i Jatlan.

De patienter, som blev behandlet under de kirurgiske camps på hospitalet i Jatlan var i alle aldre og havde brandsår, syreskader, læbeganespalter og andre medførte/erhvervede malformationer/deformiteter. Uden denne form for hjælp har patienterne ofte ringe udsigt til behandling, da en behandling kan være meget dyr, oftest væsentlig mere end den gennemsnitlige årsløn i regionen.

2015

Tørke i Thar

I flere år havde Thar regionen i Sindh provinsen været ramt af tørke. Området er meget fattigt og består hovedsageligt af ørken. Befolkning har meget begrænset adgang til drikkevand. Mangel på rent drikkevand er i store perioder katastrofal. Derfor har Kashmir Fund DK i 2015, bidraget med økonomisk støtte til etablering af en solcelledrevet brønd i fællesskab med DM-Aid.

Solcelleløsningen er at foretrække i området, da elektricitetsforsyningen kan være meget ustabil og kun findes i begrænset omfang. En solcelledrevet løsning var den bedste løsning for befolkningen og klart den mest driftssikre.

Jordskælv i Nepal

Den 25. april 2015 blev Nepal ramt af et jordskælv der målte 7,8 på Richterskalaen medførende massive ødelæggelser og tab af over 8000 liv samt 22000 hårdt kvæstede. Nepal er et af verdens fattigste lande og ofrene manglede alt, derfor var behovet for hjælp enormt.

Kashmir Fund DK blev grundlagt i 2005 efter jordskælvet i Kashmir. Det ligger os tæt på hjertet og vi kender til de store ødelæggelser et jordskælv i den størrelse og i den region kan forårsage. Kashmir Fund DK tøvede ikke med at bidrage med 10.000 kr. i katastrofehjælp til Nepal via Danish Muslim Aid for at hjælpe ofrene.

1000 smil til Kashmir

I år havde Kashmir Fund DK endnu engang succes med at bringe smilet tilbage på børn og unges ansigter og vække et håb i dem. Et internationalt anerkendt lægehold fra Storbritannien og Danmark rejste til Kashmir for at behandle både børn og voksne uden omkostninger patienterne.

Sammen med den økonomiske støtte har Kashmir Fund DK bidraget med i alt kirurger, sygeplejersker og andre frivillige fra Danmark, som har bidraget massivt med deres egenskaber for at hjælpe hundredvis af patienter som hvert år besøgte vores camp. Derudover har Kashmir Fund DK støttet projektet med udstyr fra danske hospitaler, særligt engangsudstyr og kirurgiske instrumenter, er blevet sendt til sygehuset i Jatlan.

De patienter, som blev behandlet under de kirurgiske camps på hospitalet i Jatlan var i alle aldre og havde brandsår, syreskader, læbeganespalter og andre medførte/erhvervede malformationer/deformiteter. Uden denne form for hjælp har patienterne ofte ringe udsigt til behandling, da en behandling kan være meget dyr, oftest væsentlig mere end den gennemsnitlige årsløn i regionen.

2016

1000 liv til Kashmir

Kashmir Fund DK ønsker at øge folkesundheden og reducere dødeligheden blandt nyfødte og børn. Derfor vil vi etablere medicinske læge camps i Kashmir, med fokus på generelle sundhedsproblemer. For at reducere dødeligheden blandt nyfødte vil Kashmir Fund DK etablere fødselsklinikker i Kashmir. Disse klinikker vil have en uddannet jordemoder tilknyttet, som vil foretage undersøgelser af gravide kvinder og fosteret, yde behandling og give råd. Jordemødrene, den lokale befolkning og andre fagfolk vil blive uddannet af vores læger gennem vores workhops. Der findes flere oplysninger i Camp 2016 rapporten som findes under “Om Os” og “Rapporter”.

Medicinsk Camp

I flere år har Kashmir Fund DK arbejdet med udsendelse af læger til primært kirurgiske camps i Kashmir, Pakistan. Den første medicinske camp arrangeret af Kashmir Fund DK blev udført i Tehsil Pattikah, som ligger i Muzaffarabad distriktet. Camp blev afholdt fra den 27. til den 29. september 2016. Holdet fra Danmark bestod af formand KFDK Adnan Ali Khan, Dr. Urfan Zahoor Ahmed, praktiserende læge, Dr. Mubeena Aziz, gynækolog, Dr. Abbas Ali Qayyum, kardiolog, Adan Ali Khan, fotograf, Raja Rehan Khan og Imran Hussain som facilitator. Det blev estimeret at 1500 patienter ville besøge camp, men det reelle tal løb op mod 2341 patienter i løbet af de tre dage. Blandt dem var over 70% kvinder og børn.

Fødselsklinikker

Behovet for grundlæggende fødselsfaciliteter er enormt. Vi har sammen med vores partnere hjulpet med at opstarte en jordemoder døgnservice, med adgang til en velindrettet fødselsstue. De lokale myndigheder allokerer en uddannet jordemoder til at håndtere fødsler og undersøgelser. Kashmir Fund DK finansierede vores første fødselsklinik i 2015 med åbning af et Maternal and Child Health Care Centre i landsbyen Soli Khas, UC Kalamoola, Tehsil & District Haveli Kahutta. Under Camp 2016 indviet Kashmir Fund DK-teamet en ny klinik i landsbyen Chiran UC SaidPur, Tehsil Pattikah, Distrikt Muzaffarabad. Union Council Saidpur består af 19 landsbyer med en befolkning på 23.090.

Hands on obstetrisk workshop for community midwives (CMW)

Vores workshops er målrettet lokale jordemødre, og har været en vigtig del af vores indsats i Kashmir siden 2016. Til vores workshops bliver der udvalgt CMW (lokale jordemødre), som vores erfaring har vist at de er dedikerede og motiverede af forventningen om at lære mere og blive fagligt dygtigere. De er meget spørgelystne og der bliver hurtig skabt en god dialog og godt læringsmiljø hvor alle kan tillade sig at spørge. Deres grundlæggende faglige viden har været i et tilpas niveau, så man kunne bare fylde på. Kontinuerlig fornyelse af viden og færdighedsudviklende workshops for CMWs er initiativer, som skal være med til at nedbringe mødre- og spædbarns dødelighed. Der var 21 jordemødre som deltog i workshoppen.

2017

Fødselsklinikker

Behovet for grundlæggende fødselsfaciliteter er enormt. Vi har sammen med vores partnere hjulpet med at opstarte en jordemoder døgnservice, med adgang til en velindrettet fødselsstue. De lokale myndigheder allokerer en uddannet jordemoder til at håndtere fødsler og undersøgelser.

Kashmir Fund DK finansierede i 2017 yderligere seks fødselsklinikker i distrikt Haveli og Neelum. Af disse seks, er to beliggende Union Council Degwar og Sangal, i Distrikt Haveli, hvor vi samlet set har 3 klinikker. Af de andre 4 klinikker er en beliggende i Union Council Chalyana og en i Kel, samt to klinikker Gurase, Distrikt Neelum. Vi har en målsætning om at udvide yderligere i begge distrikter indenfor de kommende år.

Vand til Somalia

Rent vand er en essentiel kilde til sundhed i befolkningen. I Somalia vil den uforudsigelige regnmængde, igangværende konflikter og mangel på vedligeholdelse af vandforsyning medføre at over halvdelen af befolkningen har over 30 min til adgangen til vand. Manglen på rent vand menes at være årsag til over 20% af dødsfald hos børn under 5 i Somalia. Kashmir Fund DK har i samarbejde med lokale samarbejdspartner i været med til at sponsorere en brønd i landsbyen Afgoye 30-40 km udenfor hovedstaden Mogadishu. Adgangen til rent vand gør en verden til forskel i deres dagligdag. En ret som vi tager til selvfølge.

2018

1000 liv til Kashmir

Kashmir Fund DK har etableret medicinske læge camps med fokus på generelle sundhedsproblemer, og fødselsklinikker i Kashmir. Der findes flere oplysninger i Camp 2018 rapporten som findes under “Om Os” og “Rapporter”.

Medicinsk Læge camp

Endnu en succesfuld medicinsk lægecamp arrangeret af Kashmir Fund DK i samarbejde med lokale NGO’er CSP og SDO fandt sted i oktober i Athmuqam, Kashmir. Det danske hold bestod af formand Adnan Ali Khan, praktiserende læge Urfan Zahoor Ahmed, gynækolog Mubeena Aziz, øjenlæge Hassan Javed Ahmed og fotograf Adan Ali Khan. Det danske hold fik støtte af lokale læge og frivillige.

Flere end 2300 patienter fik en grundig undersøgelse og behandling i de tre dage lægecampen varede. Lægecampen tiltrak patienter fra fjerne egne og nogle patienter havde op mod 8 timers transporttid.

Fødselsklinikker

Behovet for grundlæggende fødselsfaciliteter er enormt. Vi har sammen med vores partnere hjulpet med at opstarte en jordemoder døgnservice, med adgang til en velindrettet fødselsstue. De lokale myndigheder allokerer en uddannet jordemoder til at håndtere fødsler og undersøgelser. Vi havde en vision om at opstarte 10 moder-barn klinik i Kashmir. I slutningen af 2018 nåede vi vores mål, da vi åbnede vores tiende klinik i Kel Khakian, Tehsil Sharda, Distrikt Neelum, Kashmir. Efter at have nået dette mål, vil vi fortsætte med at gøre en forskel i sundhedstilstanden i Kashmir.

Hands on obstetrisk workshop for community midwives (CMW)

Vores workshops er målrettet lokale jordemødre, og har været en vigtig del af vores indsats i Kashmir siden 2016. Til vores workshops bliver der udvalgt CMW (lokale jordemødre), som er dedikerede og motiverede af forventningen om at lære mere og blive fagligt dygtigere. Over 40 lokale jordemødre har deltaget i vores workshops. Der har været meget positivt respons og stort ønske fra de lokale, om at udvide projektet så flere jordemødre kan deltage.

2019

Moder-barn Sundhedscentre

2019 var året hvor vi havde æren af at åbne 4 nye moder-barn centre i landsbyen Ravata, Nagdar og Kutton. De to sidste landsbyer er beliggende ved Line Of Control og særligt udsatte ved beskydning af den indiske hær. Med disse klinikker er Kashmir Fund DK meget tæt på at dække Neelum distriktet med jordemoder assistance.

Middag for Kashmir

Kashmir Fund DK holdt et særdeles vellykket arrangement med stor opbakning fra deltagere og sponsorer. Det var en aften med stærke oplæg og underholdning for store og små. Med et flot resultat på 314.625kr vil pengene finansiere fremtidige projekter til gavn for befolkningen i Kashmir

2020

Fødevarepakker
Coronakrisen ramte Pakistan i 2020 og medførte omfattende restriktioner. Det betød også at udsatte familier var afskårede for at tjene til føden. Kashmir Fund DK udrullede straks kampagner for at begrænse smitte ved at uddele værnemidler til sundhedspersonale og fødevarepakker til udsatte familier.

Ramadan og qurbani kampagne
Kashmir Fund DK gennemførte den årlige ramadan kampagne og Qurbani kampagne, som kom flere hundrede familier til gode. Vi har altid haft en hensigt om at hjælpe de mest trængende, som typisk bor i de mest fjerne egne i Kashmir. Det betyder også at de frivillige på jorden gør et stort arbejde med at komme ud i mest fjerne egne. Moder barn sundhedscenter spiller en essentiel rolle i distribution af Ramadanpakker og Qurbani

Moder-Barn Sundhedscentre
Kashmir Fund DK arbejder i fjerntliggende områder som Neelum, hvor de barske og bjergrige egne gør det svært at nå ud til den hårdt ramte befolkning. Området er præget fattigdom, høje bjerge og ringe veje. I 2020 fortsatte Kashmir Fund DK med at etablere Moder-Barn sundhedscentre i fjerntliggende landsbyer i Kashmir. I slutningen af året lykkedes det Kashmir Fund DK at etablere yderligere 6 centre så det totale antallet af sundhedscentre nåede op på 20.

Nødhjælp
I november 2020 blev befolkningen i Neelum dalen beskudt af indiske soldater. Dette medførte flere civile dødsfald og udtalte materielle skader. Kashmir Fund DK var den første NGO i området, som registrerede omfanget af skader og uddelte nødhjælp til de ramte familier, så de kunne komme igennem vinteren

 

Vand
Vand er en essentiel kilde til helbred og har altid haft en høj prioritet for Kashmir Fund DK. Vandressourcerne er knappe i Neelum dalen, hvor det ikke er usædvanligt for befolkningen at bruge over en time dagligt på at hente vand. I slut 2020 afsluttede Kashmir Fund DK det første vandprojekt i Neelum. Med den nylige etablerede vandforsyning undgår indbyggerne i landsbyen Sheikhpura at rejse 8 km for at hente vand og indiske tropper med risikoen for at blive beskudt   

2021

Ramadan og qurbani kampagne
Kashmir Fund DK gennemførte den årlige ramadan kampagne og Qurbani kampagne, som kom flere hundrede familier til gode især med fokus på enker og handicappede. Vi har altid haft en hensigt om at hjælpe de mest trængende, som typisk bor i de mest fjerne egne i Kashmir. Det betyder også at de frivillige på jorden gør et stort arbejde med at komme ud i mest fjerne egne. Moder barn sundhedscenter spiller en essentiel rolle i distribution af Ramadanpakker og Qurbani

Oversvømmelse
I juli 2021 blev indbyggerne i Neelum dalen ramt af oversvømmelser, hvilket medførte udtalte materielle skader på deres hjem og dødsfald af flere husdyr. Kashmir Fund DK var i samarbejde med vores lokale samarbejdspartner igen de første i området til at uddele fødevarepakker til de berørte familier.

Vand
Vandprojekterne fortsatte i 2021. Der blev etableret en brønd i landsbyen Phitti Nakka, Tehsil Charhoi distrikt Kotli, Azad Kashmir, hvor der etableret en brønd, helt ned i 74 meters dybde, og som nu vil gavne ca.400 personer i landsbyen og dem fra omegn som besøger eller passere landsbyen

Førstehjælp
Kashmir Fund DK tror på at uddanne lokalbefolkningen så de kan hjælpe sig selv. De lokale myndigheder rakte ud til Kashmir Fund DK og bad om at oplære de lokale i førstehjælp i tilfælde af ulykker og især efter beskydning af den indiske hær.

Vaccinationskampagne
Covid-19 er stadig en stor udfordring i Pakistan og de fjerne egne, hvor adgang til vacciner er vanskelig. Kashmir Fund DK har i samarbejde med sundhedsmyndighederne i Haveli, Kashmir organiseret en vaccinekampagne, som skal dække 13 landsbyer hvoraf flere er beliggende tæt på grænsen Line of control og som har ringest adgang til sundhedsfaciliteter. Vaccinekampagnen vil omfatte over 25000 indbyggere og vil være med til imødekomme den forventede 4 bølge og aflaste det i forvejen belastede sundhedsvæsen i Haveli.

Moder-Barn Sundhedscentre
I 2021 fortsatte Kashmir Fund DK med at etablere Moder Barn sundhedscentre i fjerntliggende landsbyer i Kashmir. I slutningen af året lykkedes det Kashmir Fund DK at etablere 6 centre så det totale antallet af sundhedscentre nåede op på 26.

2022

Medicinsk Lægecamp
I marts 2022 arrangerede KFDK i samarbejde med lokale NGO’er en medicinsk lægecamp med deltagelse af danske og lokale læger i Kahuta, Haveli, som er et fjerntbeliggende distrikt op ad Line of Control. Den medicinske lægecamp oversteg alle forventninger med over 3000 behandlede patienter.

Workshops for lokale jordmødre
Gynækolog Mubeena Aziz stod for kurset til de 30 lokale jordmødre, som var kommet langvejs fra for at blive opdateret i deres faglige kundskaber.

Førstehjælp
Kashmir Fund DK tror på at uddanne lokalbefolkningen så de kan hjælpe sig selv. Kashmir Fund DK oplærte de frivillig til lægecampen i førstehjælp, som vil gavne dem i tilfælde af ulykker og især efter beskydning af den indiske hær.

Velgørenhedsmiddag 2022
Igen afholdt Kashmir Fund DK en særdeles succesfuld velgørenhedsmiddag for over 250 deltagere med følelsesladede beretninger fra de danske læger fra lægecampen og underholdning for gæsterne. Indsamlingen samlede 414.000 kr, hvilket er det højeste resultat nogensinde for en velgørenhedsmiddag i KFDK’s historie