Vision og mission

Vision og mission

Vores grundlæggelse

Kashmir Fund DK blev grundlagt i dagene efter det store jordskælv, som ramte Kashmir-regionen lørdag 8. oktober 2005 kl. 8.50. Chokeret over katastrofens omfang, følte vi, at det var nødvendigt med en aktiv indsats. Det var ikke nok blot at donere penge. Vi ville selv være aktive i nødhjælps arbejdet, og gennem samarbejde med andre organisationer, sikre at de få ressourcer der var, blev brugt så optimalt som muligt. Kashmir Fund DK består hovedsageligt af læger og akademikere med pakistansk baggrund. Vi har siden 2005 gennemført flere projekter i Kashmir området, og ved store katastrofer også i andre dele af Pakistan, Mellemøsten og Afrika.

Vision og Mission

Vi ønsker en verden, hvor alle børn og kvinder har mulighed for en normal tilværelse og adgang til sundhedsfaciliteter. Vores projekter afholdes i områder med meget fattigdom, eller ramt af naturkatastrofer. Under disse forhold er børn og kvinder særligt udsat. Derfor er børns og kvinders vilkår et afgørende element i de projekter, vi iværksætter. Vi samarbejder med anerkendte partnere. Hvilket sikrer at vores arbejde og projekter når ud til de mest trængende Vi involverer de lokale i vores projekter så vidt muligt under hjælp til selvhjælp. Dette reducerer Kashmir Fund DK’s udgifter, samt sikrer at de lokale føler et ejerskab over projekterne.

1000 Smil til Kashmir

Kashmir Fund DK har været særligt opmærksomme på rapporter, som fremhævede de høje neonatale dødsfald på grund af suboptimal fødselshåndtering i fjerntliggende områder i Pakistan. Spædbarnsdødeligheden i Pakistan var alarmerende, og i samme kategori som krigshærgede nationer. Vi etablerede et lille hold af eksperter, der fokuserede intensivt på dette problem og udarbejdede strategier til at konfrontere det, med input fra relevante danske og pakistanske organisationer. Denne research og støtte hjalp os med at formulere en trekantet strategi med fokus på følgende nøgleelementer:

(a) Gratis læge camps med specialister i fjerntliggende områder uden adgang til kvalificerede lægehjælp

(b) Trænings workshops for jordemødre i forskellige distrikter i Kashmir

(c) Etablering af sundhedscentre i Kashmir, hvor der er en kvalificeret jordemoder døgnet rundt.

Målet er at arbejde samtidig på alle tre elementer i vores strategi, så vi bedst muligt kan bruge de ressourcer, vi har til rådighed, og nå det størst mulige geografiske område. Disse resultater kan dog kun opnås ved at lytte til de mennesker, der har støttet os og gjort alt dette muligt. Så vær velkommen til at dele dine tanker eller spørgsmål med os. Der er stadig tusindvis af mennesker som har behov for hjælp og du kan hjælpe!