Om os

Om os

Vores grundlæggelse

Kashmir Fund DK blev grundlagt umiddelbart i dagene efter det store jordskælv, som ramte Kashmir-regionen kl. 8.50, lørdag 8. oktober 2005. Chokeret over katastrofens omfang, følte vi, at det var nødvendigt med en aktiv indsats. Det var ikke nok blot at donere penge. Vi skulle selv være aktive i nødhjælps arbejdet, og gennem samarbejde med andre organisationer, sikre at de få ressourcer der var, blev brugt så optimalt som muligt. Kashmir Fund DK består hovedsageligt af læger og akademikere med pakistansk baggrund. Vi har siden 2005 gennemført flere projekter i Kashmir området, samt andre dele af Pakistan.

Hjælp til børnene

Vi ønsker en verden, hvor alle børn har mulighed for en normal tilværelse. Vores projekter er i områder med meget fattigdom, eller ramt af naturkatastrofer. I disse tilstande er børn særligt udsat. Derfor er børns vilkår, et afgørende element i de projekter vi iværksætter.

Hjælp til selvhjælp

Vi forsøger at involvere de lokale i vores projekter så vidt muligt. Dette reducerer Kashmir Fund DK’s udgifter, samt sikrer at de lokale føler et ejerskab over projekterne.